Årsstämma i samfälligheten den 3 juni 2020

gavel
Photo by Bill Oxford on Unsplash

Minnebergs samfällighets årsstämma äger rum onsdagen den 3 juni 18.30 i föreningslokalen Båtviken.

Kallelse är utskickad till de fyra delägarna, bostadsrättsföreningarna, den 13 maj.

Alla boende i Minneberg har rätt att närvara och möjlighet att framföra synpunkter på verksamheten.

Eventuella omröstningar verkställs av de fyra medlemmarna (bostadsrättsföreningarna) genom särskilt utsedda stämmoombud. Under dessa Corona-tider kan antalet åhörare komma att begränsas.

Frågor kan också lämnas skriftligen, exv via mejl till 

Årsredovisning för Minnebergs samfällighetsförening 2019 hittar du nedan:

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.