Felanmälan

När du behöver felanmäla


Vanlig felanmälan

Felanmälan till HSB Kund- och medlemsservice

I första hand görs felanmälan till HSB Kund- och medlemsservice (KOMS). Alla fel som anmäls dit behandlas då korrekt enligt de rutiner som föreningarna beslutat och betalar för. Sådan felanmälan kan göras dygnet runt med telefonsvarare eller e-post.

Felanmälan till expeditionen vid panncentralen

Det går även att felanmäla och få personlig service på medlemsmottagningen eller på förvaltningsexpeditionen vid panncentralen Svartviksslingan 93 mellan 07.15 och 08.00 alla helgfria måndagar och torsdagar, samt helgfria torsdagar september till maj mellan 17.00 och 18.00.

Felanmäl via telefon 010-442 11 00


Felanmäl via internet


Felanmälan i akut nödfall

Vid akuta fel utom ordinarie arbetstid som kräver omedelbar åtgärd kontaktas fastighetsjouren.

Obs! Jouren bör endast kontaktas i akuta nödfall – den boende kan riskera att få betala eventuell jourutryckning själv om den inte anses helt nödvändig.

Vid tveksamhet är det bäst att först kontakta portombud/husvärd eller någon i din föreningsstyrelse.

FASTIGHETSJOUR   08-695 00 00

Obs! Enligt de olika minnebergsföreningarnas stadgar så svarar de boende för sitt eget inre underhåll och reparationer.

Prislista för våra medlemmar finns i länken nedan.

Lämna ett svar