Återvinning – miljöhus

Miljöhuset för återvinning är öppet varje dag.

Öppettider: 07.00 – 21.00 varje dag

Miljöhuset ligger med egen ingång från gatan vid infarten till Minneberg söderifrån. Dörren öppnas med din blåa nyckelbricka. Miljöhuset är avsett för de materialfraktioner som anges. Speciella avdelningar finns för batterier, elektronik, wellpapp, färgat och ofärgat glas, glödlampor etc. Materialet ska sorteras i avsedda kärl.