Byte passersystem Samfälligheten

2022-05-10 – vi har uppdaterat informationen i texten.
Vårt nuvarande passersystem har sedan länge passerat bäst-före datum, och numera finns heller inte reservdelar att få tag på på den öppna marknaden – vi har hittills klarat oss med leverantörens goda vilja och förmåga att lappa och laga. Med anledningen av det har samfälligheten beslutat att byta ut det nuvarande systemet mot ett nytt, modernare system med fler möjligheter till access.

Det nya systemet kommer från Salto, och det kommer att ha både taggar och mobil access. Den mobila accessen innebär att man både kan använda Saltos app för att öppna vissa dörrar samt en “widget” man kan aktivera för att använda mobilen som tagg. Själva appen kräver endast internet och inte som tidigare en blåtandsanslutning, vilket möjliggör exempelvis fjärröppning av garageportarna.

I skrivande stund (2022-05-10) är det dock oklart när allting kommer vara färdigt, då leverantören, såsom många andra dras med leveransproblem. Vi återkommer med närmare besked om när och var systemet implementeras när vi själva får besked om det, och vad som sedan gäller.

Den nya taggen/passerbrickan

Alla taggar kommer att innehålla en basaccess så att innehavaren kommer in i:

  • Miljöhuset (tidigare kallat grovsoprum) – mellan kl. 07 och 21 alla dagar
  • Båda miljörummen (tidigare tidningsrummen) på Svartviksslingan 49 och 51 – mellan kl. 07 och 22 alla dagar
  • Garage P1 eller P2 om man hyr plats innanför grindarna.

Appen

När väl systemet är på plats så kan man också ansöka om access via app till miljörummen och garagen. Viktigt att veta är att när man väl får en inbjudan till appen så har man 72 timmar på sig att slutföra registreringen. Detta kan man alltså inte göra förrän det sitter en ny fysisk läsare på plats, så vi ber er att avvakta med detta tills dess. För att man ska kunna få access till detta så krävs just nu följande:

  • Man ska vara registrerad innehavare av sin parkeringsplats eller registrerad delägare i samma lägenhet som innehavaren.
  • Man ska ha sin e-postadress registrerad hos “Mitt HSB” – som är det ställe där föreningarna inhämtar sin information om sina boende.
  • Är inte båda ovanstående kriterier uppfyllda så får man inte mobil access.

De gamla fjärrkontrollerna (dosor med två knappar)

Dessa kommer att fortsätta fungera. Dock fasar vi ut dem, vilket innebär att den som idag har en fjärrkontroll fortsatt kommer kunna använda den, men om den går sönder eller om platsen sägs upp så kommer den inte att kunna ersättas eller överlåtas. Vi kommer också ha en utfasningstid till den sista maj 2024 då dessa sedan helt kommer att sluta fungera. Om systemet för fjärrkontroller av någon anledningen skulle gå sönder innan dess så kommer fjärrkontrollerna upphöra att fungera för gott om det sker. Det finns således ingen fullständig garanti för att man ska kunna använda sina fjärrkontroller i två år till.

Köp av taggar/accesser

Man får förstås möjlighet att förutom mobil access köpa en extra tagg att använda för 200 kronor. Om man vill byta sin tagg till en annan färg så kommer detta gå bra, förutsatt att taggen är fullt fungerande, hel och ren. Om man har en egen tagg som är kompatibel med systemet (Armband, inopererat chip i handen etc.) så får man förstås registrera denna som en tagg i systemet. Det finns dock en policy på hur många accesser till varje dörr man kan få:

  • Miljöhuset (tidigare kallat grovsoprummet) – 1 st (Enbart tagg tills vidare)
  • Miljörummen (tidigare tidningsrummen) – 2 st – antingen tagg eller mobilt
  • Garagen – 2 stycken – antingen tagg eller mobilt, samt en fjärrkontroll.

Information om gemensamhetslokaler, gym, pingis, bastu och andra lokaler.

Det har tidigare meddelats att vi skulle ge ut access till gym och pingisrum via appen Unloc. Detta förutsatte att Unloc kunde sätta de tidsgränser som vi ville ha, och detta har tyvärr inte skett. Därför kommer all access att ges ut i appen Salto KS istället. I och med att den är kopplad till en e-postadress istället för mobilnummer så kommer följande gälla under 2022.

Gymmet och bastun: De som fått access till gymmet kommer få access till gymmet och bastun på den nya taggen för säsongen 2022. Alla extra accesser fås via appen och när man väl får access via appen så tas tagg-accessen bort. Den som inte bor i en förening knuten till samfälligheten får ingen tagg och kommer heller inte att få köpa en, och får dessutom endast en mobil access.
Från och med 2023 så delas access ut enbart via appen.

Pingisrummet: Unloc kommer fortsätta fungera för de som redan fått access dit – ny access kommer att delas ut via Salto, och 2023 går vi helt över till Salto.

Snickeriet: Där får man idag access via Unloc eller tagg – vi återkommer om vad som kommer gälla under 2023.

Samlingslokalerna: När väl systemet är på plats i samlingslokalerna kommer man få sin access via Salto. Vi rekommenderar alla som kan att så tidigt som möjligt ansöka om access till exempelvis Miljörummen – då har man redan ett konto och accessen när man hyrt lokalerna kommer att hamna där.

Övriga lokaler kommer också att få taggläsare/mobil access.

Det gamla systemet och dess taggar:

Det gamla systemet kommer att avvecklas helt för samfälligheten, men i och med att samma taggar används till föreningarnas portar kommer de fortsätta gälla där – de kommer inte att fungera på lokalerna när väl systemet är helt utbytt. Vi byter inte ut gamla taggar mot nya, utan de kan man enbart köpa.

Egna föreningen och dess portar:

Vi vill från början göra det tydligt att detta enbart handlar om samfällighetens lokaler, och att access till portar och annat inom den egna föreningen inte påverkas. Det är mycket möjligt att de föreningar som använder samma slags utgående system som samfälligheten har haft även kommer att byta sina system, men det är ingenting som samfälligheten i sig kan svara på utan frågor om detta bör man ställa till sin egna förening.

Parallella system under övergången:

Vid miljöhuset så har vi redan den nya taggläsaren på plats, och nycklarna till tidningsrummen och läsarna vid garagen kommer också fungera under en övergångsperiod. Vi kommer att anvisa vid dessa ställen vad som kommer gälla under övergången.

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.