Byteskön garagen avslutas – och börjar om med nya regler.

Styrelsen har under det gångna året jobbat aktivt för att skapa förutsättningar för att ge så många som möjligt en p-plats – dock orsakade den akuta renoveringen av P2 att de flesta av de lediga platserna gick till evakuering av de bilar som påverkades av renoveringen. Det fick dock en positiv effekt nu när renoveringen blev klar, och det är att vi fick utrymme att beta av hela byteskön på en och samma gång. De senaste veckorna har vi fokuserat på detta.

Nu är byteskön för garagen överlämnad till HSB som kommer att skicka ut nya kontrakt för alla byten. Några av er som står i byteskön har inte blivit kontaktade för att få ett erbjudande, men kommer att blir det av HSB inom kort. Tackar man nej till erbjudandet får man ställa sig i kö på nytt, se nedan. Det fåtal som inte blir kontaktade är de vars kökriterier inte gick att uppfylla.

Den som stått i byteskö för plats med motorvärmare i syfte att uppgradera den till en laddplats bör tacka nej till HSB:s erbjudande om byte, då vi inte kommer fortsätta uppgradera motorvärmarna. Vi kommer istället satsa på laddstolpar för fordonen – läs mer på https://minneberg.se/ny-leverantor-av-laddstolpar/

När HSB utfört alla instruktioner och dessutom erbjudit alla lediga platser till de som står i nyplatskön kommer byteskön att börja om på nytt med nya köregler. Eftersom vi vill att alla platser skall vara hanterade innan vi börjar med byten igen så kan man inte ställa sig i byteskön förrän ovanstående är klart – vi räknar med att det är det under juni månad. Den som stått i byteskö fram tills nu får ställa sig i kö på nytt när byteskön öppnar.

Nya regler för byteskön

Den som vill stå i byteskö ska:

 • Inneha en bilplats
 • Ha sitt telefonnummer och e-postadress uppdaterade hos HSB – Logga in här och kontrollera
 • Inte ha tackat nej två gånger till plats inom de föregående 18 månaderna

Den som vill byta plats måste numera vara mer specifik och ange ett av nedanstående val:
(En plats med motorvärmare går inte längre att uppgradera till plats med laddning utan man måste byta till laddplats)

 1. Plats för ren elbil i garage P1
 2. Plats för ren elbil i garage P2
 3. Plats för ren elbil på första lediga plats
 4. Plats för hybridbil i garage P1
 5. Plats för hybridbil i garage P2
 6. Plats för hybridbil på första lediga plats
 7. Plats med motorvärmare P1
 8. Plats med motorvärmare P2
 9. Plats under tak P1
 10. Plats under tak P2
 11. Plats ej under tak P1
 12. Plats ej under tak P2
 13. Önskemål om upp till fyra specificerade platsnummer i valfritt garage.

En indirekt verkan av ovanstående är att det blir fler platser som går direkt till nyplatskön utan att först bli föremål för frågor i nyplatskön.

Ködatumberäkningen för byteskön kommer också att justeras. Vill man byta sin plats blir ködatumet det datum man senast bytte sin plats – har man aldrig bytt sin plats gäller det ursprungliga ködatumet. Så länge det är en fortsatt stor efterfrågan på el- eller hybridbilsplatser så kommer förtur att ges till den som vill byta plats från en hybrid- eller elbilsplats.

Nyplatskön får också nya regler som går hand i hand med parkeringsreglerna, och dessa är nu publicerade på hemsidan.

Läs mer på https://minneberg.se/parkering/parkeringshus-p1-och-p2/

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.