Instruktioner och ordningsregler gymmet och bastun

Här samlas alla instruktioner och ordningsregler och för gymmet och bastun. Mejladress för felanmälan och frågor är . Vi svarar på frågor så gott vi kan, men inte på frågor där informationen går att finna nedan och inte på boknings- eller accessfrågor. Bokningsfrågor skall ställas till och access ordnas av HSB.

Öppettider och regler: Gymmet och bastun är öppet alla dagar från 05:00 till 23:00. Efter 23:00 skall det vara utrymt i både gym och bastu. Vi försöker hålla reglerna få, enkla och tydliga och kan man inte följa dem, förstör saker eller är oaktsam så är både access och accessavgiften förverkad för hela hushållet och man får inte lösa ny access förrän nästa period. Vid allvarligare företeelser kommer man heller inte att få lösa ny access för nästa eller nästkommande perioder. Finns det ingen regel för en uppkommen situation så får detta lösas med sunt förnuft, och kan detta inte ske utan tvist så får man ställa en fråga via mejl.

Åldersgränser, ansvar och access:
Man ska vara minst 16 år för att träna själv och 18 år för att basta själv, annars måste målsman vara med. Man ska på uppmaning kunna visa att man uppfyller åldersgränsen. Man måste vara målsman för minst en av personerna som inte uppfyller åldersgränserna vid både bastu och gym och hålla dem man ansvarar för under uppsikt.

Målsman skall dessutom stå för accessen och är ansvarig för den som är under 18 år. Det är endast den som äger och är skriven i en BRF i Minneberg som kan lösa access till sig själv och till sitt hushåll samt vara målsman. Den som löst access är dessutom ansvarig för de som tränar eller bastar, och den som eventuella skadeståndsanspråk kan riktas mot. Se mer under https://minneberg.se/foreningsliv/motionslokal/

Man får inte låna ut sin access eller släppa in utomstående, obehöriga eller andrahandsgäster på egen hand (Se sällskap). Man ska på uppmaning kunna visa att man har access till lokalerna och den som har access ska kunna fråga om någon annan har access. Kan detta inte ske så får man lämna lokalen.

Minderårig får inte träna eller lämnas utan uppsyn och får inte störa andra, och skall om detta ändå sker lämna lokalerna. Barn som inte kan eller ska träna får inte tas med till lokalerna, eftersom det finns risk för skador då det finns mycket tung träningsutrustning i lokalerna.

Sällskap: Du får ta med dig sällskap för att träna eller bada bastu, även om sällskapet inte bor i Minneberg. Detta gäller dock endast dig som äger bostadsrätt i BRF:erna Sandvik, Svartvik, Tangen eller Tranan. Äger du bostadsrätt i BRF:erna Hägern, Margretelund eller Storspoven får endast annan som löst access eller i samma hushåll följa med. Sällskapet får inte träna eller bada bastu på egen hand.

Visning eller personlig tränare:
Vi gör inga individuella visningar och rekommenderar inte någon speciell personlig tränare. Vår rekommendation är att gå ner till gymmet och titta själv tillsammans med någon som har access och kunskap om utrustningen. Det finns dock ingenting som hindrar dig att under en period anlita en egen personlig tränare att ta med till gymmet.

Skor skall tas av och lämnas innanför tröskeln. Har man inomhusskor som man tänkt träna med så skall dessa tas på inne i gymmet, inte hemma. Ser man att det kommit grus innanför tröskeln så ska man avlägsna detta.

Ordning i gymmet: Om man tar fram eller flyttar ett redskap så skall detta återställas efter att man tränat klart. Om någon annan börjar träna med redskapet innan man återställt det skall denna meddelas om vart det skall stå efter träningen. Det är den som för tillfället tränar med ett redskap som ansvarar för att det återställs. Att någon annan flyttat fram eller glömt det är ingen ursäkt för att inte återställa redskapet och om någon påpekar att redskapet står på fel ställe skall detta uppmärksammas av den som använder det.

Musik:
Man kan endast spela musik via högtalarna digitalt. Den som vill spela kopplar upp sig på det trådlösa nätverket “Motion”, startar sin musikspelare och väljer “Gymmet” via Airplay eller Cast. Man styr volymen via sin musikapp. Den som spelar måste stänga av musiken innan man lämnar gymmet, och måste visa viss hänsyn till andra som tränar. Den som tränar måste dock kunna tåla att och räkna med att det spelas musik i lokalerna. Anmärkningar på valet av musik i sig får inte göras. Man skall inte heller behöva fråga andra om man får spela musik om det inte spelas något vid ankomsten. Vi rekommenderar dock dock alla att i första hand använda hörlurar.

Dusch: Duscharna hör till bastun. Den som vill duscha måste boka bastun för den tiden, eller fråga den som använder bastun om det går bra att duscha. Efter dusch skall vattnet skrapas bort till avloppen.

Bastun:
Du måste boka din bastutid oavsett om den är spontan eller inte. Detta görs via https://motion.minneberg.se

Bastuaggregaten sätts på inne i bastun. Det finns två rattar på främre sidan längst ner – effekt och tid. Det kan vara lite svårt att se texterna och markeringarna på dessa eftersom bastubelysningen är svag och dessa finns nära golvet. Vrid effektratten till den önskade nivån (ca 3/4 brukar vara lagom) och sedan på tidsratten förbi både de aktiva timmarna och timer-timmarna, för att sedan vrida tillbaka ratten till de aktiva timmarna.

Det är först till kvarn till relaxen. Man ska kontrollera att relaxen inte används innan man går in. När man lämnar relaxen skall man lämna den olåst. Kläder och andra tillhörigheter skall hängas bredvid duschen. Glöm inte att låsa till gymmet när ni använder bastun.

Efter utnyttjad bastutid skall man ta med eventuellt skräp och kasta det hemma. Golvet i bastun och i duschutrymmet skall skrapas av så att vattnet rinner ner i brunnarna och så att det inte ligger kvar vatten i våtutrymmena. Relaxen skall vara städad och tidskrifter skall ligga i hyllan under bordet . Har någon bokat en tid nära din bokning, låt bastun vara på, men vrid ner effekten till ca 1/4 och tidsinställningen till max 1 timme, annars skall bastun stängas av.

Finner ni bastun, duschen eller relaxen ostädad eller i dåligt skick är det inte ett skäl för att inte städa efter sig – du skall dock felanmäla detta via mejl. Finner vi att det för ofta är ostädat efter en viss person så kommer accessen att förverkas.

Fester, hög musik eller starka alkoholdrycker är inte tillåten i bastun eller relaxen.

Träning: Det är först till kvarn för alla redskap. Den som vill använda ett redskap som används ska kunna fråga hur lång tid man ungefär tänkt använda dessa och få ett vettigt svar på detta. Det går inte att boka ett redskap, men väntar man på ett så ska man kunna påpeka att man gjort det – dock kan man inte lämna lokalen under tiden man väntar och sedan förvänta sig att få gå före någon som redan är på plats när man återvänder.

Man ska kunna behärska det redskap man använder. Kan man inte använda redskapet på ett riktigt sätt så får man fråga om någon kan visa hur det fungerar. Om man känner att man vill ge hjälp åt någon ska man först fråga denne om man får ge det.

Bakdörren får inte ställas upp. Har man ställt upp ett fönster så måste man stänga det innan man går, eller om någon ber om att det ska lämnas öppet, lämna över stängningsansvaret till denna person.

Toaletten skall hållas stängd. Tryck ner papper i papperskorgen.