Pingisklubb

Pingisklubben

För en medlemsavgift på 100 kr per år och familj programmeras den tag man har till grovsoprummet så att det även gäller till pingisrummet. När man får sin tag programmerad förbinder man sig även att följa de ordningsregler som finns för lokalen. Det är bara personer över 18 år som kan lösa ut en tag, föräldrar ansvarar för sina barn.

Olle Björklund är ansvarig för pingisrummet. Är du intresserad av att bli medlem i pingisklubben, kontakta Olle på:
e-post:  Olle
telefon: 073-978 87 72.

Lämna ett svar