Mer om boendeparkering – läs beslutet – tillåtet tills vidare

Det har idag inkommet svar från Trafikroteln från biträdande borgarrådssekreteraren. Av nedan kan man förstå att det är en temporär lösning tills frågan är utredd. Om man är i behov av boendeparkering bör man söka så snart det är möjligt. Ju fler som har tillstånd desto svårare bör det bli att fatta ett för Minneberg negativt beslut.

 

Från: Funktion SLK MP [mailto:]
Skickat: den 22 september 2016 16:59
Till:
Kopia: Funktion SLK MP
Ämne: SV: Boendeparkering återigen
 
Hej,
 
Tack för ditt mail, jag har blivit ombedd att svara.
 
Trafiknämnden beslutade på sitt sammanträde idag att låta Minneberg tills vidare ingå i Tranebergs boendeparkeringsområde.
 
I samband med att ärendet om boendeparkeringsområden i ytterstaden var uppe till beslut i nämnden i juni fick Trafikkontoret i uppdrag att utreda effekterna av beslutet och återkomma till nämnden gällande att eventuellt införliva Minneberg i boendeområdet Traneberg. Anledningen till detta är följande.
 
Minneberg byggdes i slutet av 1980-talet som ett sammanhängand bostadsområde med principen att ingen långtidsparkering skulle ske på gatan. Endast ett litet antal besöksparkeringar anlades. Portalhus, enkelriktad infartsgata och gatustruktur markerar tydligt skillnaden mot övriga Traneberg. För parkeringsändamål lades i plan ut parkeringshus som skulle fylla områdets behov. Detta gör att området inte borde få boendeparkering. En anslutning till boendeparkeringssystemet skulle i princip innebära att det område som byggts med utgångspunkt att ingen långtidsparkering av bilar i gatumiljö istället fyller på andra områdens gator.
 
Det har dock uppdagats att det i samband med byggandet av området gjordes ett undantag från de fastställda långtidsparkeringslösningarna. Detta innebär inte att området har för få parkeringsplatser. Men utifrån planerade förutsättningar gjordes ett avsteg.
 
Majoriteten i Trafiknämnden väljer utifrån detta att låta Minneberg ingå i Tranebergs boendeparkeringsområde under det att Trafikkontoret utreder vad som hänt med planerade parkeringar och om det går att inom området lösa ett eventuellt parkeringsbehov. Trafikkontoret ombeds att utreda detta skyndsamt och sedan återkomma till nämnden.
 
 
Vänliga hälsningar
Helena Cullemo, Bitr. borgarrådssekreterare
Trafikroteln, Miljöpartiet i Stockholms stadshus
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm
Tel. 08-508 296 33

www.mp.se/stockholm
 http://slk.intranat.stockholm.se/pagefiles/544166/logotyp_epost.png
 

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.