Om Minneberg

Flygfoto av Minneberg Foto: Bergslagsbild.

Området köptes av HSB Stockholm, som uppförde bostäder och tillhörande byggnader i den del av Minneberg som ligger närmast vattnet under åren 1985-1987 och därefter byggde om de tidigare arbetar- och tjänstemanna-bostäderna till bostadsrätter i form av radhus och lägenheter. Det finns sju bostadsrättsföreningar i området. Brf Sandvik, Svartvik, Tangen och Tranan ligger närmast vattnet och har gemensamma anläggningar i en samfällighetsförening. Brf Margretelund, Storspoven och Hägern ligger ovanför de övriga föreningarna från vattnet sett. Området karaktäriseras av en ganska tät bebyggelse med en genomfartsgata och två korta återvändsgator.

Inom området finns parkeringsgarage, Coop Nära, busshållplats, festlokaler med bastu, badbrygga, egen båtklubb, motionslokal, pingislokal, seniorklubb, snickeri, vävstuga, uthyrningsrum, förskolor, lekplatser, fotoklubb, bridgeklubb mm. Det finns även koloniträdgårdsområden på gångavstånd.

Intressant är också området längs vägen till Alviks Tunnelbanestation. Där ligger bland annat Tranebergs gamla värdshus (tvåvånings bostadshus idag) med inhuggna minnestexter i strandkantens stenar, där troligen en brygga legat, från vilken man kan ana en gammal vägbank. Ovanför huset ligger en öppen förskola och idrottspark där en gång en fotbollsarena reste sig med en stor träläktare och där det spelades några matcher under olympiaden 1912. Tranebergsängen var en gång Djurgårdens IF:s hemmaplan.

Minneberg nås med cykel, bil, båt eller med kollektivtrafik. Buss 114 går som ringlinje genom området med täta turer mellan Minneberg och Alviks torg. Mellan Alviks torg och Minneberg, eller vice versa, tar bussturen cirka 5 minuter. Kommer man från Kungsholmen med bil svänger man av åt höger efter Tranebergsbrons västra fäste och kör mot Minneberg/Traneberg. Kommer man från de västra förorterna tar man av strax innan brofästet och följer skyltning Traneberg/Minneberg. Från Alvik avgår Tunnelbanans gröna linje både österut och västerut. Det finns även spårväg mot Nockeby (Nockebybanan) samt spårväg (Tvärbanan) både i riktning Sickla udde och mot Solna station.

I och intill området så finns det flera möjligheter till vattenaktiviteter. Intill festlokalen Badviken finns Minnebergs badbrygga och inte långt därifrån inne i viken ligger Johannelundsbadet som är flitigt besökt under sommaren. Vintertid kan man ägna sig åt vinterfiske. I Ulvsundasjön finns det bland annat gädda, abborre, mört och gös.

Lämna ett svar