Fler parkeringsplatser och bättre moblilitet i Minneberg

Nu pågår arbete i Minnebergs samfällighet med att planera för utbyggnad av P2 med minst 70 platser. Parallellt görs insatser för att underlätta för mobilitet för boende i Minneberg på andra sätt som kan minska behovet av p-platser. 

Mer information om detta kan du få på tre sätt:

_______________________________________

1. Informationsmöten
Som annonserats i alla portar presenteras utbyggnadsprojektet på informationsmöten. Dessa båda informationsmöten sker:

TID
– torsdagen den 12 april 2018, kl 19
– onsdagen den 18 april 2018, kl 19

PLATS
– föreningslokalen Båtviken, Svartviksslingan 81

Då visas bilder i större skala. Det finns också möjlighet att ställa frågor.

_______________________________________

2. Utställning
På varsin sida om torget i fönstren på nr 49 och nr 51 finns också information om utbyggnaden.

_______________________________________

3. Info här på samfällighetens webbplats
Relevant information publiceras även här på samfällighetens webb. Nedan finns också inkomna frågor som har allmänintresse och svar på dem
(se Frågor och Svar). Detta uppdateras kontinuerligt.

_______________________________________

Frågor eller synpunkter?
Har du frågor eller synpunkter kring detta är du välkommen att kontakta samfällighetens styrelse:

Mejla dina frågor till

_______________________________________

 

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.