Parkering

Parkering och mobilitet

Information om pågående arbete med garagerenovering och arbete med att underlätta för mobilitet för boende i Minneberg på sätt som kan minska behovet av p-platser.

Parkeringshus P1 och P2

Information om parkeringshusen i Minneberg, kö för p-plats m m.

Lämna ett svar