Parkering och mobilitet

Senast uppdaterad 2022-05-27:

Parkering och mobilitet

I Minneberg finns två garage med sammanlagt cirka 530 parkeringsplatser. I extranumret av Minnebergsbladet från augusti 2021 informerade
samfälligheten om planer kring garageutbyggnad och
garagerenovering. På denna länk hittar du extranumret från augusti 2021.

Därefter har beslut fattats om att inte bygga ut garagen vid extrastämmor i Brf:er och vid en extrastämma i Minnebergs samfällighetsförening.

Samfälligheten arbetar just nu med etablering av en fordons­pool i Minneberg för att ge möjlig­het för boende i området att kunna få tillgång till bilar och andra fordon utan att själv behöva äga dem
. Tyvärr har yttre omständigheter utom vår kontroll medfört att detta har blivit försenat, från att först ha beräknats vara på plats i mars 2022.

Reparationer av garagen

Garagen P1 och P2 är också i stort behov av reparationer. I be­tongstommen, pelare, balkar och bjälklag, har det uppstått sprickor där vatten och vägsalt har trängt in och angripit betong och armerings­järnen. Detta måste åtgärdas för att bärigheten inte ska påverkas. Vissa av dessa reparationer kommer att genomföras redan under vintern 2021/2022. Övriga kommer att ske under 2023 och 2024, företrädesvis sommartid.