Parkering och mobilitet

Parkering och mobilitet

I Minneberg finns två garage med saammanlagt cirka 530 parkeringsplatser. I extranumret av Minnebergsbladet från augusti 2021 informerade
samfälligheten om planer kring garageutbyggnad och
garagerenovering. På denna länk hittar du extranumret från augusti 2021.

Därefter har beslut fattats om att inte bygga ut garagen vid extrastämmor i Brf:er och vid en extrastämma i Minnebergs samfällighetsförening.

Samfälligheten arbetar nu med etablering av en fordons­pool i Minneberg för att ge möjlig­het för boende i området att kunna få tillgång till bilar och andra fordon utan att själv behöva äga dem
.

Reparationer av garagen

Garagen P1 och P2 är också i stort behov av reparationer. I be­tongstommen, pelare, balkar och bjälklag, har det uppstått sprickor där vatten och vägsalt har trängt in och angripit betong och armerings­järnen. Detta måste åtgärdas för att bärigheten inte ska påverkas. Vissa av dessa reparationer kommer att genomföras redan under vintern 2021/2022. Övriga kommer att ske under 2022 och 2023, företrädesvis sommartid.