Frågor och svar

Frågor och svar

Här hittar du ett battteri av frågor och svar kring utbyggnad av P2 och bättre mobilitet som kommer att fyllas på efterhand i takt med att frågor inkommer och svar formuleras.

 

Fråga

Svar

 När kan utbyggnad av parkeringshuset P2 påbörjas? Och när kan det vara klart? Efter beslut i föreningarna under våren 2018 ska bygglovshandlingar tas fram och byggnadsentreprenör handlas upp. Möjlig byggstart om allt går enligt plan är våren 2019. De nya parkeringsplatserna kan då vara klara att invigas 2020.
 Hur många nya p-platser kan det bli?  Enligt plan kan det bli minst 70 nya platser på P2, utöver de cirka 530 platser som finns idag på P1 och P2 tillsammans (497 uthyrda platser och 30 gästplatser).
 Var mer exakt kommer utbyggnaden att kunna ske?  I parkeringshus P2 där nuvarande p-hagen utökas och platser byggs ut under denna utvidgade p-hagen. Se bilder här.