Mer om parkering och mobilitet

Arbetsgrupp för utbyggnad av P2

Vi ser behov av att utöka våra befintliga parkeringar för såväl boende som gäster. Vi har också en efterfrågan på platser för elbilar och andra eldrivna fordon, liksom för lättare fordon som exempelvis scooter.

Minnebergs samfällighets styrelse har därför återuppväckt tidigare planer på en utbyggnad av parkeringsdäcket P2. Samfälligheten utsåg för knappt ett år sedan en arbetsgrupp bestående av Michael Lennfors, vice ordförande i bostadsrättsföreningen Sandvik och ekonomiansvarig i samfälligheten, Rolf Lindblad, vice ordförande i bostadsrättföreningen Tangen samt Jahn Wahlbäck, Fasticon och Jonas Malm, CM Projekt. Arbetsgruppen har haft hjälp av Thomas Johnsson på företaget Clavius, som både bor och arbetar i Minneberg.

Gruppen har utgått från det arbete som gjordes för ett antal år sedan vad gäller plan för utbyggnad i två plan under den så kallade p-hagen vid parkeringsdäck P2 som skulle ge ett 70-tal nya p-platser. I arbetet har ingått att:

  • utvärdera möjligheterna till utbyggnad i ungefär samma omfattning som tidigare plan
  • se över och uppdatera ekonomiska konsekvenser, det vill säga hyresnivåer och finansiering
  • ta fram informationsmaterial som görs tillgängligt för medlemmarna.

Bättre mobilitetslösningar och fler p-platser i Minneberg

Vi vet att det är besvärligt för boende i Minneberg som har en privat bil att inte ha tillgång till parkeringsplats. Samtidigt vet vi att privatbilismen behöver minska för att vi ska kunna nå våra klimat- och miljömål, något som allt fler i Minneberg och övriga samhället känner starkt engagemang för. Med digitalisering och ny teknik växer snabbt nya lösningar fram som gör det lättare att välja att inte ha egen bil, som exempelvis bil- och elcykelpooler och s k kombinerad mobilitet eller mobilitet som tjänst. Idag står i genomsnitt en privatbil parkerad 96 procent av tiden. Ofta tänker man kanske heller inte på de totala kostnader i tid och pengar som privat bilägande innebär. Konsumentverket gjorde nyligen ett test tillsammans med Testfakta som jämför kostnad för delad och privatägd bil (se bit.ly/testfakta_delabil).

Samfälligheten vill kunna ge möjlighet till p-plats för boende i Minneberg som behöver ha en egen bil. Det kan vi inte idag, troligen inte ens om vi bygger ytterligare 70 p-platser. Samtidigt vill vi i Minneberg kunna erbjuda bättre möjligheter att välja alternativ till privat bilägande och minska behovet av p-platser. Det innebär samtidigt att vi kan förbättra mobiliteten för de som inte har råd, eller inte önskar ha en egen bil. Även om egen bil fortfarande är det enda rimliga för många, kan det för vissa gå att prova andra alternativ. Särskilt om man kan få en knuff i den riktningen genom att det blir enklare.

Därför vill styrelsen också underlätta för de som kanske inte använder sin bil så ofta att överväga att förändra sin situation. Redan nu finns till exempel möjligheten i Minneberg att gå med i Sunfleets bilpool. En poolbil från Sunfleet finns nu på P1 och ytterligare bilar finns vid Alviks torg. Lämnar man sin bilplats i garagen i Minneberg fungerar kösystemet så att man behåller sitt ursprungliga ködatum. Det innebär att det går ganska fort att åter få en bilplats om man vill ändra sig. På sikt vill vi också undersöka möjligheter att utvidga bilpoolslösningar i Minneberg och även se över möjligheter till cykeldelning.

Vad händer nu?

Föreningarna har utsett en referensgrupp där planer, hot och möjligheter diskuteras – och handlingarna revideras. Ett informationsmaterial görs tillgängligt både på webben (minneberg.com/parkering_mobilitet) och fysiskt. I samband med detta genomförs informationsmöten i Båtviken den 12 och 18 april kl 19 med medlemmarna angående utbyggnaden. Slutligen tas ett underlag fram till stämmorna som hålls under våren i samfälligheten och alla fyra bostadsrättsföreningarna. Informationsmöte angående kompletterande alternativa mobilitetslösningar kommer också att anordnas under våren efter stämmorna.

Vad händer sedan?

Efter beslut i föreningarna ska bygglovshandlingar tas fram och byggnadsentreprenör handlas upp. Möjlig byggstart om allt går enligt plan är våren 2019. De nya parkeringsplatserna kan då vara klara att invigas 2020.

 

Utmaningar att hantera

  • En byggarbetsplats i vårt närområde.
  • Sprängningsarbeten och schaktning som beräknas pågå i sex veckor.
  • Så gott som samtliga gästplatser i P2 kommer att disponeras av de bilar som nu står i p-hagen som byggs om.