Parkeringshus P1 och P2

Parkeringshus P1 och P2

Se mer information under Parkering_mobilitet

Kö för p-plats

Det finns två parkeringshus i Minneberg, P1, Svartviksslingan 91 (vid panncentralen) och P2, Svartviksslingan 7.

Där finns 528 p-platser, varav 206 i P1 och 322 i P2. Av dessa är 494 uthyrda och övriga administreras av Corepark AB, varav flertalet disponeras som gästplatser. I garagen finns också 27 platser som är avsedda för motorcyklar.

Obs! Andrahandsuthyrning eller upplåtelse av p-plats är ej tillåtet.

Ansöka om p-plats

I samband med att du ansöker om p-plats anger du också vilken typ av plats som önskas (som bil, mc, motorvärmare, laddplats).

För att ställa dig i kö, anmäl dig till HSB Kund- & medlemsservice per telefon 010-442 11 00 eller mejl

Laddplats för elbil

Vill du byta din befintliga parkering till en laddplats anmäler du ditt intresse och blir då registrerad i byteskön. Du blir därefter kontaktad när det finns möjlighet att byta till en plats med laddbox.

Anmäl intresse för laddplats till HSB Kund- & medlemsservice per telefon 010-442 11 00 eller mejl

Motorvärmareuttag

För att hantera motorvärmare, läs mer på denna länk:    Motorvärmare

Kontaktuppgifter till garageansvarig finns uppsatta i trapphusen till garagen.

Fjärröppning av garagegrind

På panncentralen kan man köpa en dosa för fjärrstyrd grindöppning vid in- eller utfart.

Nyckelbrickor – Tags

För de bostadsrättsföreningar i Minneberg som har nyckelbrickor – tags – bygger systemet på behörigheter.

Klicka på denna link för mer information kring nyckelbrickor / tags.