Så funkar Minneberg: Uppvärmning och energianvändning

Energikostnaden för uppvärmning är den största utgiften för Minnebergs samfällighet och för oss som bor i området. Kostnaden delas proportionellt mellan de fyra föreningar som är anslutna till samfälligheten.

Uppvärmningen i Minneberg sker i vår egen anläggning i panncentralen. Värmepumpar, elpannor och oljepanna används i olika omfattning och värmer vatten som pumpas till ackumulatortankar. Därifrån pumpas vatten vidare till undercentraler i varje förening. En stor del av vår energi kommer från återvinning av frånluft. Högst upp i varje hus finns ett fläktrum som med en fläkt och s k frånluftsbatteri skickar ned värmen från våra kök och badrum till panncentralen som sedan med hjälp av två stora värmepumpar värmer det vatten som finns i våra element och kranar. Som komplement till vår egen produktion används under den kalla årstiden våra tre elpannor.

Som reserv finns också en oljepanna. Dessa producerar värme, elpannorna direktomvandlar elenergi till värme och används som regel enbart nattetid. Bostadsrättsföreningarna köper egen el för att driva frånluftsfläktar och tvättstugor samt lysa upp alla markområden, trapphus och fritidslokaler. Styrning och reglering av detta sker i panncentralen.

I Minneberg finns sex undercentraler (en vardera i Sandvik och Tranan och två vardera i Svartvik och Tangen) som styrs från panncentralen. Värmen till undercentralerna, från ackumulatortankarna, växlas där dels till varmvatten dels till uppvärmning ut till oss som bor här.

Energisystemet i Minneberg har utvecklats stegvis genom åren för att effektivisera energianvändningen och minska energikostnaderna. Bland annat har fläktar bytts ut, batterier rengjorts, undercentraler moderniserats och ett webbaserat styrsystem har införts för enklare hantering, snabbare felinformation och större driftsäkerhet. Effektiviseringar har också gjorts inom varje förening med till exempel övergång till LED-belysning och närvarodetektion i trapphus. Den senaste större satsningen för ett bättre energisystem är en investering i en ny och bättre värmepump som ger betydligt bättre verkningsgrad än äldre pumpar. Gert Bergman, teknisk förvaltare på HSB, har sedan området byggdes i mitten av 80-talet varit en nyckelperson i driften av vår anläggning i panncentralen. Gert är mycket nöjd med den nya pumpen.

Sedan 2006 är det lag på att göra energideklarationer för byggnader. Dessa gäller i tio år och ska utföras av certifierade energiexperter i syfte att främja en effektivare energianvändning och bättre inomhusmiljö.

I våras färdigställdes energideklarationer för samtliga bostadsrättsföreningar i Minneberg. Dessa är intressanta och i varje port bör nu finnas ett intyg där resultatet av deklarationen summeras. Vi bor i något som kallas hustyp 34. Statistiken visar att de flesta jämförbara hus har en förbrukning på mellan 130-200 kWh/m2. Våra deklarationer visar värden mellan 110-117 kWh/m2. Men den verkligt intressanta uppgiften i deklarationen är att tillförd energi är cirka 72 kWh/m2 i snitt, ett värde som minskat sedan förra deklarationen för tio år sedan från cirka 79 kWh/m2. De åtgärder som genomförts har alltså gett resultat. Som komplement till energideklarationerna genomfördes i våras också en energikartläggning på uppdrag av samfälligheten.

– Minneberg är generellt väl underhållet och fastigheterna är relativt energieffektiva, säger energiingenjör Christian Falkelius som genomförde energikartläggningen. En åtgärd som jag har rekommenderat efter ytterligare effektivisering är att injustera värmesystemet och byta termostater och ventiler i samtliga lägenheter, tillägger han.
En sådan injustering ger ett jämnare flöde och behagligare inomhusklimat för alla boende.


Denna artikel har även publicerats i Minnebergsbladet nr 3 2019, s 14-15.

Det här inlägget postades i Nyheter och har märkts med etiketterna , . Bokmärk permalänken.