Minnebergs samfällighet tar över Motion i Minneberg – MiM

I samråd med styrelsen för MiM tar samfälligheten över verksamheten
från årsskiftet. För dig som är medlem blir det i praktiken ingen större
förändring. För att snabbt få ordning på medlemsregistret och underlätta
information till dig via e-post ber vi dig fylla i ett formulär med
dina kontaktuppgifter.

Fyll i kontaktuppgifter på denna länk bit.ly/medlem-mim2021

Ny rutin för betalning efter nyår – inga taggar avregistreras nu

F r o m 1 januari 2021 ska avgiften för att få tillgång till träningslokalen och bastu
betalas till Minnebergs samfällighet. Samfälligheten kommer att gå ut med information
till alla boende i Minneberg om hur avgiften ska betalas för 2021. Betalning
kommer att ske via bankgiro eller Swish.
För de som idag har behörighet, medlemskap under 2020, fortsätter taggen att fungera
tills vidare. De som brukar träna kan alltså fortsätta att nyttja lokalen som vanligt
tills ny information meddelas.

Coronaanpassning

Den anpassning till Corona-pandemin som MiM infört gäller tills vidare.
För att våra boende som är 70 år och äldre ska kunna använda gymmet på ett för
dem Coronasäkert sätt avsätts 6 timmar i veckan då endast de har tillgång till gymmet.
Antalet som då får träna samtidigt kommer också att vara begränsat.
Det innebär att måndag, onsdag och fredag kl. 10-12 är gymmet enbart öppet för
medlemmar 70 år och äldre.

Mer information

Du som fyllt i kontaktuppgifter (inkl e-post) på länken ovan får e-post om vad som
gäller för 2021. Information om MiM läggs också ut på Samfällighetens webbplats:

minneberg.com/foreningsliv/motion-i-minneberg

Välkommen till ett aktivt 2021 i Motion i Minneberg. God jul och gott nytt år!

Minnebergs samfällighetsförening

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.