Arbetsgrupper

Verksamheten i samfälligheten är indelad i fyra arbetsgrupper.

DRIFT

Värme- och ventilation samt energiförbrukning och garagefrågor.

Fredrik Nevenius (sammankallande)
Mattias Hansson
Ann Rosenbeck
Carina Ingren
Åsa Minoz
Andreas Granström

EKONOMI

Ekonomi, arvoden och avtal.

Jonas Sohlberg (sammankallande)
Per-Anders Stenerös
Hans Jedemark
Margaretha Lindahl
Pia Olsson

INFORMATION OCH IT

Lokaler, Bredband, Kabel-TV, Information. Kontakter med kommunen om kommunens lägenheter i Minneberg.
Fritids-, trivsel- och föreningsfrågor, grannsamverkan.

Åsa Minoz (sammankallande)
Per-Anders Stenerös
Fredrik Nevenius
Carina Ingren
Jonas Sohlberg
Pia Olsson

MARK

Miljöhus och markfrågor inklusive kontakter med kommun om kommunens mark i Minneberg.

Carina Ingren (sammankallande)
Jonas Sohlberg
Margaretha Lindahl
Per-Anders Stenerös
Pia Olsson