Arbetsgrupper

Verksamheten i samfälligheten är under 2022/2023 indelad i tre arbetsgrupper.

DRIFT och MARK

Värme- och ventilation, avfall, återvinning, markfrågor inklusive kontakter med kommun om kommunens mark i Minneberg samt energiförbrukning och garagefrågor.

Fredrik Nevenius (sammankallande)
Carina Ingren
Mattias Hansson
Erik Jandorff
Helge Koponen
Elisabet Boberg

EKONOMI

Ekonomi, arvoden och avtal.

John Hamben (sammankallande)
Lisette Ahlgren

INFORMATION OCH IT

Lokaler, Bredband, Kabel-TV, Information. Kontakter med kommunen om kommunens lägenheter i Minneberg.
Fritids-, trivsel- och föreningsfrågor, grannsamverkan.

Jonas Sohlberg (Sammankallande)
Simon Cardell
Andreas Granström