Årsstämma-årsredovisningar

Årsstämma i Minnebergs samfällighetsförening brukar genomföras i början av juni månad.

Eventuella omröstningar verkställs av de fyra medlemmarna (bostadsrättsföreningarna) genom särskilt utsedda stämmoombud.
Alla boende i Minneberg har rätt att närvara och möjlighet att framföra synpunkter på verksamheten.

Minnebergs arsredovisning-2021

Minnebergs_arsredovisning-2020

Minnebergs_arsredovisning-2019

Minnebergs_arsredovisning-2018

Minnebergs_arsredovisning-2017

Minnebergs-arsredovisning-2016

Minnebergs-arsredovisning-2015

Minnebergs-arsredovisning-2014

Minnebergs-arsredovisning-2013

Minnebergs årsredovisning 2012

Minnebergs årsredovisning 2011

Minneberg årsredovisning 2010

Minneberg årsredovisning 2009

Minneberg årsredovisning 2008

Minneberg årsredovisning 2007