Stadgar

Stadgar

Minnebergs samfällighet beslutade om ändring av sina stadgar på ordinarie föreningsstämma 2018-05-31

De aktuella stadgarna godkändes av Lantmäteriet 2019-06-20.

Stadgarna finns att ladda ned i nedanstående pdf-fil:

Stadgar 2019