Styrelse

Minnebergs samfällighets styrelse 2021 – 2022

Ordförande Åsa Minoz, Brf Sandvik, valdes på årsstämman den 17 juni 2021.

Styrelsen sammanträder följande datum under perioden:

Tisdag 7 september, 2021
Fredag 8 oktober, 2021
Torsdag 18 november, 2021
Torsdag 27 januari, 2022
Torsdag 31 mars, 2022
Torsdag 4 maj, 2022

Årsstämma är planerad till torsdag den 2 juni kl. 18:30 i Badviken

För många frågor kan det vara enklast att du som boende vänder dig till din bostadsrättsförenings styrelse. Det går också bra att skicka mejl till samfällighetens styrelse på:

Ledamöterna från de olika bostadsrättsföreningarna är enligt nedan:

Brf Svartvik representeras av:

Mattias Hansson (Ledamot)
Jonas Sohlberg (Ledamot)
Andreas Granström (Suppleant)
Carina Ingren (Suppleant)

Brf Sandvik av:

Åsa Minoz (Ledamot)
Pia Olsson (Suppleant)

Brf Tangen av:

Margaretha Lindahl (Ledamot)
Hans Jedemark (Ledamot)
Ann Rosenbeck (Suppleant)

Brf Tranan av:

Fredrik Nevenius (Ledamot)
Per-Anders Stenerös (Suppleant)