Styrelse

Minnebergs samfällighets styrelse 2022 – 2023

Ordförande Åsa Minoz, Brf Sandvik, valdes på årsstämman den 2 juni 2022.

För många frågor kan det vara enklast att du som boende vänder dig till din bostadsrättsförenings styrelse. Det går också bra att skicka mejl till samfällighetens styrelse på:

Ledamöterna från de olika bostadsrättsföreningarna är enligt nedan:

Brf Svartvik representeras av:

Mattias Hansson (Ledamot)
Jonas Sohlberg (Ledamot)
Andreas Granström (Suppleant)
Carina Ingren (Suppleant)

Brf Sandvik av:

Åsa Minoz (Ledamot)
Helge Koponen (Suppleant)

Brf Tangen av:

Lisette Ahlgren (Ledamot)
Erik Jandorff (Ledamot)
Elisabet Boberg (Suppleant)
Simon Cardell (Suppleant)

Brf Tranan av:

Fredrik Nevenius (Ledamot)
John Hamben (Suppleant)