Vad är en samfällighet?

En samfällighet är en vanligen privat organisation, som ger medlemmarna del av en nyttighet.

För boende i Minneberg ordnar samfälligheten följande nyttigheter som ingår i hyran (avgiften till föreningen) :

Vägar och parker:
Samfälligheten håller med en enskild väg, som alla medlemmar får nyttja.
Kabel-TV:

Samfälligheten håller med ett kabeltv-nät som alla medlemmar kan nyttja.
Det ingår analog tv och ett digitalt tv-kort utan avgift med utbudet Com Hem Small.
Bredband:
Samfälligheten har ett avtal som ger alla medlemmar bredband i lägenheten (100 mbit/s).
Telefoni:
Samfälligheten har ett avtal som ger alla medlemmar telefon via bredbandsbolaget. (gratis fast telefoni)
Brunnar och vattennät, sophämtning, markskötsel:
Samfälligheten ansvarar för markskötsel, avlopp och sophämtning.


En samfällighet är en form av förening och räknas som en juridisk person. Lantmäteriet äger tvångsvis skapa samfälligheter och ansluta folk till dem.

För fastigheter är det den person som är ägare till en fastighet som är medlem i samfälligheten.

 

Läs mer om samfälligheten och bostadsrättföreningarnas ansvarsområden

Lämna ett svar